Gruntowna renowacja

Najżmudniejsze zlecenie – skan o rozdzielczości około 20mpx. Zdjęcie poddane gruntownej naprawie rys, załamań, uzupełnione w miejscach brakujących