Mapa

Mapa – przedstawienie i rozmowieszczenie graficzne cudzysłowów w Europie. Grafika stała się popularna na różnych portalach internetowych