OptiKomp

Projekt logotypu dla firmy informatycznej.