Pałac Saski w Warszawie

Powyżej- zdjęcie pokolorowane dla organizacji Saski2018.

Poniżej- oryginał- Zdjęcie Pałacu Saskiego w Warszawie przed wojną