Polski Fiat – czyszczenie i kolorowanie

Przedwojenny salon samochodowy Polskiego Fiata w Warszawie.

Powyżej- po procesie czyszczenia i nakładania kolorów.

Poniżej- oryginał.