Propozycja herbu 2

Propozycja herbu wykonana z uwzględnieniem poprawności heraldycznej, historycznej oraz graficznej