Propozycja herbu 3

Propozycja herbu powiatowego wykonana z uwzględnieniem poprawności heraldycznej, historycznej oraz graficznej