Propozycja herbu 4

Propozycja herbu powiatu na dolnym śląsku wykonana z uwzględnieniem poprawności heraldycznej, historycznej oraz graficznej