Propozycja herbu

Propozycja herbu jednostki samorządowej wykonana z uwzględnieniem poprawności heraldycznej, historycznej oraz graficznej